De 'paraplu' waar alle afdelingen onder hangen

Geplaatst op 23-03-2015 door Lotte van Meggelen?

Meelopen met de directie

guyTijdens het uitreiken van de kerstpakketten daagde ik Guy Buck uit om een dagje met mij mee te lopen. Hier ging hij enthousiast op in en zo liep hij in februari een dag met mij mee in de wijk. Op woensdag 11 maart was het mijn beurt om met Guy mee te lopen.

Aansluiting directie en werkvloer Ik ben altijd al benieuwd geweest of hetgeen de directie bespreekt ook aansluit bij de huidige zorg die Aafje levert. De eerste bespreking was een directieoverleg. Het viel me gelijk op dat de directie wel degelijk de onderwerpen bespreekt die op de werkvloer 'leven'.

Details

Het verschil is dat deze onderwerpen niet tot in de details, maar Aafje breed aan de orde komen. Een voorbeeld hiervan is werkkleding. Wel of niet? Dit leeft ook op de werkvloer. De één vindt het onzin en de ander zweert erbij. Het is leuk dat 'ook' de directie hier discussie over heeft. De directie overlegt veel. Op deze dag bijvoorbeeld met Communicatie, Kwaliteit en een paar werkgroep gesprekken.

Directie de 'paraplu'

Wat mij erg opviel is dat de directie de paraplu is waar alle afdelingen 'onder' hangen. De belangrijkste waarde die ik deze dag vanuit de directie heb meegekregen is dat de directie erg betrokken is bij alles wat er binnen Aafje speelt.

Serious business

Duidelijk is dat beleid binnen Aafje niet over één nacht ijs gaat. Er wordt over gesproken, gediscussieerd en pas daarna gedacht over de implementatie van het beleid. Serious business dus!

??Leerzaam

?Deze dag was erg leerzaam en gaf me inzicht in wat de directie zoal doet. Om mijn blik verder te verruimen over bijvoorbeeld de processen binnen Aafje lijkt het me erg leuk om nog eens mee te lopen. 

Reageer