Denemarken reis…

Geplaatst op 24-05-2013 door Vivian Broex | 1 reactie

Aafje, Sensire en De Vierstroom organiseerden dit voorjaar een gezamenlijke studiereis naar Denemarken. Met een divers gezelschap, vertegenwoordigt door verpleegkundigen van wijkzorgteams, verpleegkundig specialisten, welzijnscoördinatoren, managers, directie en bestuur hebben we gedurende drie dagen kennis mogen maken met het Deense gezondheidzorgsysteem en diverse verpleeghuizen bezocht.

Het kán anders

Het regeerakkoord 2012 vereist een andere kijk op de langdurige zorg en een pro-actieve houding van zorgaanbieders. Met de komst van de WMO zal een groot deel van de AWBZ verschuiven naar de WMO. De gemeenten zullen lokaal de verantwoordelijkheid krijgen voor het organiseren van voorzieningen. De nadruk zal komen te liggen op ‘kwaliteit van leven’ waarbij niet de zorg, maar diensten de boventoon voert. Het accent ligt op ‘eigen regie’ en zo lang mogelijk thuis. Hulp en ondersteuning zal meer en meer georganiseerd worden vanuit de sociale netwerken bestaande uit familie, vrienden, buurtgenoten en vrijwilligers.

Impressies uit Denemarken

Denemarken heeft reeds een lange traditie waarbij de langdurige zorg belegd is bij gemeenten. De accenten liggen bij het leveren van zorg aan huis én het bevorderen van zelfredzaamheid van de ouderen. Iedereen van 75 jaar en ouder ontvangt jaarlijks een huisbezoek van de verpleegkundige Tijdens dit huisbezoek wordt aandacht besteed aan wensen, behoeftes en mogelijke risico’s die de zelfredzaamheid van de oudere mogelijk kunnen belemmeren. Zonodig wordt een vraag voorgelegd aan een REHAB team (rehabilitatieteam, een mulitdisciplinair team waar onder andere fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten aan deelnemen). Gezocht wordt naar passende oplossingen waarbij de ouderen gestimuleerd worden om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een zorgvraag wordt met zorg beantwoord als er geen andere alternatieven zijn. Zo worden sleutelkluisjes echt alleen toegepast als ouderen niet in staat zijn zelf de deur open te maken, in alle gevallen wordt gestimuleerd zelf de deur open te maken.

Tevens hebben we een kijkje mogen nemen bij diverse woonvoorzieningen voor ouderen. In één van de bezochte huizen viel op hoe goed gekleed, netjes verzorgde haren en gelakte nagels en opgemaakte gezichten de bewoners rondliepen. Allen duidelijk in hun element! De derde dag hebben we een woonvoorziening bezocht die het karakter had van huiselijkheid. Geen receptie, ieder zijn/haar eigen leefomgeving en gezellig aangeklede gangen met veel licht en hier en daar een zitje. Opvallend is dat Denemarken geen gesloten afdelingen kent, deze zijn zelfs bij wet verboden. De verpleegkundigen gaven aan dat het algemeen geaccepteerd wordt dat er wel eens iemand naar buiten kan gaan. Veelal gaat dan iemand van de verzorging of aanwezige vrijwilligers mee. Gezondheidszorgvraagstukken van bewoners die niet beantwoord kunnen worden door de verpleegkundigen worden voorgelegd aan deskundigen zoals de huisarts of de fysiotherapeut in de buurt.

Delen van ervaringen

De reis vormde tevens een mogelijkheid om vooral ook in gesprek met elkaar te gaan. Ervaringen tussen Aafje, Sensire en De Vierstroom werden tijdens de diverse bustrips gedeeld. Zo inspireerde Sensire het reisgezelschap met de IPads voor thuiswonende ouderen. Klanten van Sensire kunnen met een iPad ondersteund worden door hun wijkzorg. De klant kan op elk moment contact maken met de wijkverpleegkundige. Inmiddels wordt door 950 klanten in de thuiszorg een iPad gebruikt. De Vierstroom maakte het verschil met het experiment ‘familieparticipatie van familie in verpleeghuizen’, als nieuwe oplossing om het welzijn van ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Met name de nadruk op ‘verplichte’ familieparticipatie heeft veel discussie met zich meegebracht. Ervaringen over de familieparticipatie en de ‘do’s en don’ts’ zijn met elkaar uitgewisseld. Aafje gaf een toelichting op haar visie en de bijbehorende conceptontwikkeling. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden zoals wijkzorg, zorghotels en het initiatief welzijn (PIT010) is uiteengezet op welke wijze zij hieraan invulling geven.

De bezoeken in Denemarken, de bustrips en het gezelschap maakte van de reis een optimale win-win-win!; een mooie basis om met veel creativiteit in te spelen op de veranderde omgeving van de langdurige zorg in Nederland.

 

Vivian Broex

 

 

 

 

 

Vivian Broex
Directeur Zorg & Diensten

Reageer